۲ تا ۸ اسفند ماه هفته ملی سلامت جوان: « جوان سالم، خانواده سالم، جامعه سالم »

۲ تا ۸ اسفند ماه هفته ملی سلامت جوان: « جوان سالم، خانواده سالم، جامعه سالم »

با توجه به سیاست های جمعیتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری برخورداری جامعه از جمعیت جوان، شاداب، پویا و بالنده ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود، بر این اساس هر سال هفته ملی سلامت جوان با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروه های مختلف جامعه در خصوص اولویت های سلامت جوانان برگزار می شود.

1402/12/03

آرشیو
آرشیو
آرشیو
نظرسنجی

به نظر شما موثرترین سیاست ستاد ملی مقابله با کرونا در مدیریت روند ابتلا به این بیماری کدام است ؟

رویداد ها
آرشیو
عمومی