• در تنظیمات صفحه بعد از انتخاب افزونه و پرس و جو کلید + را بفشارید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: